Ballotins and luxury boxes

Big luxury box (+-20 pieces) 

eur 24 

Small luxury box (+-10 pieces) 

eur 13.50

Small ballotin : eur 26 (+-280g)

-

Medium ballotin : eur 41 (+-450g) 

Big ballotin : eur 68 (+-750g)