Ballotins and luxury boxes

Big luxury box (+-20 pieces) 

eur 25

Small luxury box (+-10 pieces) 

eur 14.50

Small ballotin : eur 30 (+-280g)

-

Medium ballotin : eur 50 (+-450g) 

Big ballotin : eur 81 (+-750g)